Produkter

Att etablera en fri luftväg har alltid högsta prioritet. När fria luftvägar är fixat skall den skadade försäkras en god spontanandning eller ventileras manuellt med syre/syrgas.

Kreera web&design Logo